TWORZYWA TECHNICZNE

Nasi partnerzy


Nowość

Voltadur G11 - płyta szkło-epoksydowa zgodna z EPGC203 w klasie izolacji F 155oC.
O wysokich parametrach elektroizolacyjnych i mechanicznych.


Już w sprzedaży!

INBEHA - realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy EU

BIURO HANDLOWE INBEHA MARCIN RURAŃSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Innowacyjność procesowa i produktowa kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.
Celem projektu jest wdrożenie światowej innowacji produktowej, dzięki której nastąpi rozszerzenie portfolio produktów o nowe rodzaje tworzyw o wyjątkowych właściwościach, nie mających swojego odpowiednika na rynku. Zakup odpowiednich urządzeń z opatentowanymi wynalazkami tworzących odpowiedni ciąg technologiczny spowodował wdrożenie innowacji procesowej. Ciąg technologiczny jest kompatybilny z innowacyjnym autorskim oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie i planowanie produkcji w firmie.
Dofinansowanie projektu z UE: 902 573,00 PLN,
Wartość projektu: 2 467 032,90 PLN.


INBEHA - zapytania ofertowe

30/05/2016 - Ogłoszenie o zamówieniu

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o spełnieniu warunków PZP

26/07/2016 - Informacja o wyborze oferty

Dot. zapytania ofertowego nr 1/2016 Linia technologiczna składająca się z dwóch centrów obróbczych oraz szlifierki szerokotaśmowej BIURO HANDLOWE INBEHA MARCIN RURAŃSKI informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na zakup Linii technologicznej składającej się z dwóch centrów obróbczych oraz szlifierki szerokotaśmowej, została wybrana oferta złożona przez: SCM Group Polska Sp. z o. o.

11/04/2017 - Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę

W związku z realizacją projektu pt. „Innowacyjność procesowa i produktowa kluczem do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa.”, złożonego w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Oś Priorytetowa III, „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych” firma BIURO HANDLOWE INBEHA MARCIN RURAŃSKI zaprasza do złożenia oferty na dostawę sprzętu szczegółowo wskazanego w niniejszym zapytaniu.

15/06/2017 - Informacja o wyborze oferty

Szanowni Państwo,Uprzejmie informuję, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia zgodnie z ZAPYTANIEM OFERTOWYM NR 1/2017/ RPO WSL została firma STIGO Sp. z o.o., 31-980 Kraków ul. Longinusa Podbipięty 29. Uzasadnienie: oferta spełnia wszystkie warunki zamówienie i uzyskała najwyższą liczbę punktów.Dziękujemy za złożone oferty.

PL / EN / DE

  • Polski
  • English
  • Deutsch

Kontakt


tel. +48 32 723 11 92

         +48 32 723 11 93


fax + 48 32 790 40 38e-mail:biuro@inbeha.com


więcej>>


Nowa siedziba

W ubiegłym roku nasza firma przeniosła się do nowej siedziby w Orzeszu. Dysponujemy nowoczesną halą produkcyjną z parkiem maszynowym oraz większym zapleczem logistycznym.


DOJAZD